Europejskie Centrum Medyczne

Naszym celem jest leczyć najlepiej, zgodnie z najlepszymi praktykami i najnowszą wiedzą

Europejskie Centrum Medyczne
AL. Komisji Edukacji Narodowej 96, lok. U6
02-722 Warszawa

Tel. Fax. 22 644 11 77
Tel. 22 644 53 11

Proszę zapoznać się z poniższą klauzulą informacyjną.
Wypełnij poniższy formularz i wyślij do nas.
Odpowiemy na każde Twoje pytanie.
Pole telefon kontaktowy nie jest obowiązkowe a podanie go jest dobrowolne natomiast ułatwi nam kontakt z Państwem w celu ewentualnego świadczenia usługi medycznej.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA

W trosce o ochronę Pani/Pana prywatność uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz w związku z tym informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Medyczne (ECM) przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 96, lok. U6 w Warszawie (02-722). Kontakt z osobą odpowiedzialną za komunikację w sprawie danych osobowych można uzyskać pod adresem iod@eurocm.pl i nr tel.: 22 644 53 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu realizacji naszych usług oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem Spółki. Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane do państwa trzeciego. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom np. Administracji Państwowej w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym mogą być za Pani/Pana zgodą profilowane w celu dostosowania realizowanej usługi do Pani/Pana indywidualnych potrzeb. Bliższe informacje może otrzymać Pani/Pan w siedzibie ECM. Każde przetwarzanie Pani/Pana danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań, preferencji zakupowych, zainteresowań technicznych, zapewnienie ich bezpieczeństwa jak również marketingu i korespondencji handlowej Spółki jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych klientów ECM, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pan/Pani wyraża wypełniając poniższe pola formularza kontaktowego.

*
*
*


Przyjęcia interesantów przez Dyrektora Przychodni
Europejskiego Centum Medycznego:
- Czwartki 11:00 - 12:00

Realizacja: Henwar
© 2009 Europejskie Centrum Medyczne