Europejskie Centrum Medyczne

Naszym celem jest leczyć najlepiej, zgodnie z najlepszymi praktykami i najnowszą wiedzą

Lekarze specjaliści
zapraszają na konsultacje
w Europejskim Centrum Medycznym

"I Ty możesz być zadowolony ze swojego lekarza."

lista specjalności...

Poradnia Onkologiczna

  • prof. dr hab. n. med. Marek Durlik [rezerwacja]

   doc. dr hab. n. med. Marek Durlik

   Chirurg transplantolog, chirurg onkolog, chirurg ogólny.

   • Ordynator Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CSK MSWiA.
   • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
   • Stypendysta w Klinice Chirurgii Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego „Paul Brousse” w Paryżu.
   • Stypendysta w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej i Mikrochirurgii Uniwersytetu w Toronto.
   • Stypendysta rządu francuskiego w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Klinice Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu w Nancy.
   • Stypendysta rządu francuskiego w Klinice Chirurgii Uniwersytetu w Nancy.

   Obecnie wykonuje operacje z zakresu chirurgii laparoskopowej przewodu pokarmowego, w tym np.

   • cholecystectomie,
   • operacje przepuklin wewnątrzbrzusznych,
   • resekcje jelita,
   • chirurgii trzustki,
   • przeszczepy trzustki,
   • nowotwory trzustki ( rocznie wykonuje około 60 operacji Whipple’a z powodu nowotworów  trzustki,
   • chirurgiczne leczenie ostrego zapalenia trzustki,
   • chirurgii chorób zapalnych jelit, w tym m.in. Choroba Leśniowskiego – Crohna,
   • operacje bariatryczne,
   • leczenie operacyjne otyłości,
   • inne.
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała [rezerwacja]
   • Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie.
   • Pracował w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych w SPCSK przy ul. Banacha 1a w Warszawie.
   • Pełni funkcję Kierownika Kliniki Onkologii i Hematologii CSK MSWiA w Warszawie.
   • Specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych oraz specjalistą hematologii i onkologii klinicznej.
   • Odbył liczne staże i kursy naukowe za zagranicą, m.in.: stypendium naukowe w Brander Cancer Research Institute New York Medical College w Nowym Jorku, w Leukemia Research Unit Hammersmith Hospital w Londynie.
   • Aktywny członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych: Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, International Society of Haematology, European Society for Medical Oncology, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, European Blood and Marrow Transplant Group, American Society of Clinical Oncology, American Society of Hematology.
   • Autor 101 pełnych publikacji naukowych, 56 publikacji w formie streszczeń zjazdowych (prezentowanych na zjazdach polskich i zagranicznych).
   • Wielokrotny gość konferencji krajowych i zagranicznych (w charakterze wykładowcy lub prowadzącego sesje naukowe).

lista specjalności...

Realizacja: Henwar
© 2009 Europejskie Centrum Medyczne